བྱང་ཨ་རིར་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས།


ལས་གནས། མཚན་གཞུང་། ཁ་པར། གློག་འཕྲིན།
ཚོགས་གཙོ། རྒན་གྱ་ཕུན་ཚོགས།  
ཚོགས་གཞོན། རྔ་བ་འཇིགས་མེད།  
དྲུང་ཆེ།  མཚོ་སྔོན་པོ་སྦྱིན་པ།  
རྩིས་པ། ཨ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།  
རྒྱུན་ལས། ཙོང་ཁ་བློ་བཟང་ཟླ་བ།  
རྒྱུན་ལས། རེབ་གོང་འཇམ་དབྱངས།    
རྒྱུན་ལས། མགོ་ལོག་རིག་འཛིན་ཉི་མ།    

About ལས་འབྱེད།