མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བདུན་པ། ཕྱི་ལོ ༡༩༨༧ ནས ༡༩༩༠ པར།


 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད།
 ༡  མཆོད་རྟེན།  ཚོགས་གཙོ།  རེབ་གོང་།  
 ༢ བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།  རྒྱུན་ལས།  ཧོར་གཙང་།  
 ༣ ཤ་བོ།  རྒྱུན་ལས། རེབ་གོང་།  
 ༤ སྐལ་ལྡན།  རྒྱུན་ལས། ཆབ་ཆ།  
འཁོར་བ་འཇིགས། རྒྱུན་ལས། རྔ་བ། ༢༠༠༩ ལོར་སྐུ་གྲོངས།
སྒ་གཡང་སྒྲོན། རྒྱུན་ལས། སྐུ་འབུམ།  
ཚེ་དཔག རྒྱུན་ལས། རྔ་བ།  

About ལས་འབྱེད།