མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ལོ ༡༩༩༠ ནས ༡༩༩༣ པར།


 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད།
བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།  ཚོགས་གཙོ།  ཧོར་གཙང་།  
སྐལ་ལྡན།  ཚོགས་གཞོན། ཆབ་ཆ།  
སྒ་གཡང་སྒྲོན།  རྒྱུན་ལས། སྐུ་འབུམ།  
རྣམ་རྒྱལ། རྒྱུན་ལས། ཆབ་ཆ།  
ཀུན་དགའ། རྒྱུན་ལས། བ་ཡན།  
རྒྱ་མཚོ། རྒྱུན་ལས། བིས་མདོ།

About ལས་འབྱེད།