མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅུ་བ། ཕྱི་ལོ ༡༩༩༦ ནས ༡༩༩༩ པར།


 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད།
བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།  ཚོགས་གཙོ།  ཧོར་གཙང་།  
སྐལ་ལྡན།  ཚོགས་གཞོན། ཆབ་ཆ།  
སྒ་གཡང་སྒྲོན།  རྒྱུན་ལས། སྐུ་འབུམ།  
ཚངས་དབྱངས། རྒྱུན་ལས། རྨ་ཆུ།   
ལྷ་མོ་འཚོ། རྒྱུན་ལས། རྡོ་སྦིས།  
སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་པོ། རྒྱུན་ལས། མཚོ་སྔོན།  
མགོན་ཁོ། རྒྱུན་ལས། རྔ་བ།  
བདེ་ཆེན། རྒྱུན་ལས། སྣང་ར།  
རྒྱལ་མཚན། རྒྱུན་ལས། སྐུ་འབུམ།  
༡༠ ཀ་བཙན་བླ་མ་སྐྱབས། རྒྱུན་ལས། རེབ་གོང་།  
༡༡ ནམ་མཁའ། རྒྱུན་ལས། རྒྱལ་རོང་།  
༡༢ བསམ་འཕེལ། རྒྱུན་ལས། མགོ་ལོག  

About ལས་འབྱེད།