ཧྥ་རན་སིར་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས།


ལས་གནས། མཚན་གཞུང་། ཁ་པར། གློག་འཕྲིན།
ཚོགས་གཙོ། ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།  
ཚོགས་གཞོན། རྐྱང་ཕྲུག་གྲགས་པ།  
དྲུང་ཆེ།  བསྟན་པའི་དངོས་གྲུབ།
 
རྩིས་པ། བན་དེ་ཚེ་རིང་།  
དངུལ་གཉེར། པདྨ་རིན་ཆེན།  
དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན། དོན་འགྲུབ་རྒྱལ།    
དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན། གླིང་བསྟན་པ།    
ཆོས་རིག་འགན་འཛིན། བསམ་གཏན།    
བདེ་དོན་འགན་འཛིན། སྒྲོན་སྐྱིད།    
འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན། བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད།    
ཟློས་གར་འགན་འཛིན། མདོ་འཛིན་པ་སྒྲོལ་མ།    
ཟློས་གར་འགན་འཛིན། འབྲུག་སྐྱིད།    
ཟློས་གར་འགན་འཛིན། ལོ་སར་སྐྱིད།    

About ལས་འབྱེད།