མི་སྣ་གལ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་།

  རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག

གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོན་མི་གཉིས་པ་རྗེ་བཙུན་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་ནི་མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁའི་ལྷོ་རྒྱུད། དེང་སྐབས་ཀྱི་སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རྫོང་གི་ཁོངས་གཏོགས། དམོད་དགེའམ་དམུ་དགེ་རུ་གྲགས་པའི་སར་རོང་སྡེ་སོག་པོ་རུ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་དེར་རབ་ཚེས་ཤིང་སྟག(སྤྱི་ལོ1914)ལོར་ཡབ་དགེ་འདུན་སྐྱབས་དང་ཡུམ་ཨ་ཚེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།

མུ་མཐུད་ཀློག

རྒྱུན་ལས་སློབ་གཙོ་བཛྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག

བཛྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་ནི་མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས། ས་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་མཛོད་དགེ་རུ་སྟོད་མ་ཞེས་པའི་སར་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོའི་དབོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས།

མུ་མཐུད་ཀློག

འཇུ་སྐལ་བཟང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

འཇུ་སྐལ་བཟང་ནི་༡༩༦༠ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཏུ་སྐྱེས།   ༡༩༧༦ལོར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཞུགས།   ༡༩༧༩ལོར་མགོ་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་གཉེར།

མུ་མཐུད་ཀློག