སྔོན་བྱོན་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན།

  རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག

གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོན་མི་གཉིས་པ་རྗེ་བཙུན་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་ནི་མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁའི་ལྷོ་རྒྱུད། དེང་སྐབས་ཀྱི་སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རྫོང་གི་ཁོངས་གཏོགས། དམོད་དགེའམ་དམུ་དགེ་རུ་གྲགས་པའི་སར་རོང་སྡེ་སོག་པོ་རུ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་དེར་རབ་ཚེས་ཤིང་སྟག(སྤྱི་ལོ1914)ལོར་ཡབ་དགེ་འདུན་སྐྱབས་དང་ཡུམ་ཨ་ཚེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།

མུ་མཐུད་ཀློག

༄༅།།སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་༧བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།

དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ།རྒྱལ་པ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་བོའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོའི་ཁྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྒྱུར་པ།སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་བོའི་སྐུའི་ཕྲེང་རབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་བདག་གིར་བཞེས་པའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་༧བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་ནི།

མུ་མཐུད་ཀློག

ལྕང་སྐྱའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁོང་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བྱ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༧༡༧ལོར་མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལང་གྲུ་སྡེ་བཞིའི་ནུབ་པདྨོའི་སྡེ་བའི་ཆར་གཏོགས་འབྲོག་གནས་བྲག་དཀར་གྱི་ལུང་བ་ལ་ཡབ་ཆི་ཀྱཱ་ཚངས་པ་གུ་རུ་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་བུ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕོ་རྟ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༨༦ལོར་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་སྐུ་གཤེགས།

མུ་མཐུད་ཀློག