སྐབས་སོ་སོའི་དབུས་རྒྱུན།

མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ནས ༢༠༡༥ པར།

 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད། ༡ བསྟན་པའི་དངོས་གྲུབ།  ཚོགས་གཙོ།  མཚོ་སྔོན།   ༢ ཨ་ལོ་མཁར་བྱམས་དོན་འགྲུབ།  ཚོགས་གཞོན། རེབ་གོང་།   ༣ རྒྱ་རིག་ཐར། དྲུང་ཆེ། ཀླུ་ཚང་།   ༤ ཨ་རིག་དགེ་མཐོང་། ཆོས་རིག་འགན་འཛིན། ཨ་རིག    ༥ རྒྱ་མཚོ། བདེ་དོན་འགན་འཛིན། སྐུ་འབུམ།   ༦ བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ། ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན། མགོ་ལོག   ༧ ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། དངུལ་གཉེར། མགོ་ལོག   ༨ སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ། རྒྱུན་ལས། མཚོ་སྔོན།   ༩ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། རྒྱུན་ལས། སྒང་ཏོག   …

མུ་མཐུད་ཀློག

མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ། ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ནས ༢༠༡༡ པར།

 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད། ༡ སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།  ཚོགས་གཙོ།  ཧོར་གཙང་།   ༢ མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།  ཚོགས་གཞོན། རྨ་ཆུ།   ༣ རྒྱ་རིག་ཐར། དྲུང་ཆེ། ཀླུ་ཚང་།   ༤ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ཆོས་རིག་འགན་འཛིན། རྭ་རྒྱ།    ༥ བསྟན་པའི་དངོས་གྲུབ། བདེ་དོན་འགན་འཛིན། མཚོ་སྔོན།   ༦ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན། སྒང་ཏོག   ༧ བྱམས་པ་ཆོས་སྒྲོན། དངུལ་གཉེར། རྔ་བ།

མུ་མཐུད་ཀློག

མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ ༢༠༠༥ ནས ༢༠༠༨ པར།

 ཨང་རིམ།  མཚན་གཞུང་།  ལས་གནས།  འཁྲུངས་ཡུལ། གསལ་བཤད། ༡ སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།  ཚོགས་གཙོ།  རྒྱ་རོང་། ༢༠༡༡ ལོར་སྐུ་གྲོངས།  ༢ བསོད་ནམས་དབང་མོ།  དྲུང་ཆེ། རྡོ་སྦིས།   ༣ སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། རྩིས་པ། རྨ་ཆུ།   ༤ སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ། འབྲེལ་མཐུད། བ་ཡན།    ༥ དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། ཆོས་རིག རྨ་ཆུ།   ༦ སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ཇུས་འགོད། གཅན་ཚ།   ༧ མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ། བདེ་དོན། རྨ་ཆུ།  

མུ་མཐུད་ཀློག