སྒྲུང་གཏམ།

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཤུལ་རྟེན་ངག་རྒྱུན་གྱི་སྐོར།

ཆོས་རྗེ་སྲིད་གཞུང་ནས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱ་ས་ཁུལ་དུ་ཉི་མ་ལུང་ཟེར་བའི་ལུང་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ལུང་པའི་མཐིལ་ན་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བ་རྡོ་ཡིན་ཞེས་པའི་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེ་ཆུང་འབྲོག་པའི་སྦྲ་གུར་དང་མཚུངས་པ་གསུམ་ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག