བཀའ་བློན་དང་སྤྱི་འཐུས།

བཀའ་ཟུར་ཨ་ལག་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

བཀའ་ཟུར་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་དགེ་བའི་ཉིན་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གི་ནང་ཚན་རྒྱལ་པོ་རླངས་ཚང་རོང་འབྲོག་གི་སྤྱི་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ་དང་རོང་པོ་བཟའ་མཁར་མོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཞི་པར། རེབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆེན་པོས་རོང་དབོན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད།

མུ་མཐུད་ཀློག

བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་འཁྲུངས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་གར་ཀ་ལོན་སྦུག་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཐོན། ༡༩༦༡ ལོར་སུད་སི་དང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གཉེར་གནང༌། ༡༩༦༤ ལོར་དྷ་ས་བུ་གསོ་ཁང་(༡༩༧༡།༡༠།༢༣ ཉིན་ནས་བཟུང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་གནང༌།)གི་དབུ་འཛིན་ྋསྐུའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་ ༦ ནས་བུ་གསོ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་གྱི་འགན་བཞེས་གནང་སྟེ།

མུ་མཐུད་ཀློག