ནང་དོན་གསར་བ།

མདོ་སྨད་དུ་འཁྲུངས་བའི་སྨན་རིའི་མཁན་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་གཞུང་།

རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དམུ་རྡོ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་གཉན་གྱི་ཉེ་འདབས།ཆུ་ཆེན་རབ་བརྟན་གྱི་མངའ་རིས་སུ་སྤྱི་ལོ། 1356ལོར་ཡབ་དཔྲ་རིགས་ཀླུ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་རིན་ཆེན་སྨན་གཉིས་སུ་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།སྤྱི་ལོ་1415

མུ་མཐུད་ཀློག

མདོ་སྨད་དུ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲི་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་གཞུང་།

༡ ༽ དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས་དང་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བྱ་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༥༧ ལོའི་ཟླ ༡༠ ཚེས ༡༠ ཉིན་མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་དཔལ་ཆེན་ཀླུ་འབུམ་དགེ་དང་། ཡུམ་ཤིང་བཟའ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་

མུ་མཐུད་ཀློག