ནང་དོན་གསར་བ།

བོད་ཀྱི་ཕ་སྐད་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་དཔའ་རིས་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མའི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་བུ།

མཚོ་བྱུང་ངག་གི་སྲས་མོ་རུ་འབོད་པའི་ཁ་བའི་གླུ་མ་དཔའ་རིས་བ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་དུ་མདོ་སྨད་དཔའ་རིས་ནོར་དཀར་སྡེ་པའི་བལ་བཟའ་ཚོ་པ་ཞེས་པར་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ཐོག་མར་བཞད།

མུ་མཐུད་ཀློག

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདི་བཞིན་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་བདུན་གྱི་གྲས་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཁུངས་འདི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཤིང་།

མུ་མཐུད་ཀློག