ནང་དོན་གསར་བ།

རྒྱུན་ལས་སློབ་གཙོ་བཛྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག

བཛྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་ནི་མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས།   ས་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་མཛོད་དགེ་རུ་སྟོད་མ་ཞེས་པའི་སར་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོའི་དབོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས།

མུ་མཐུད་ཀློག

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ངོ་སྤྲོད།

དེ་ཡང་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་ཡ་གྱལ་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི། སའི་གོ་ལའི་བྱང་གི་འཕྲེད་ཚད་ ༣༤་༣༨°ནས་༣༧°༡༠་ ཡི་མཚམས་དང་། ཤར་གྱི་གཞུང་ཚད་༩༨°༥༥་ནས་༡༠༡°༥༠་ཡི་མཚམས་ན་ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག

༄༅།།སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་༧བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།

དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ།རྒྱལ་པ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་བོའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོའི་ཁྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྒྱུར་པ།སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་བོའི་སྐུའི་ཕྲེང་རབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་བདག་གིར་བཞེས་པའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་༧བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་ནི།

མུ་མཐུད་ཀློག