ནང་དོན་གསར་བ།

༄༅། །མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཝུའུ་ལན་རྫོང་གི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ།

ཏུ་ལན་དགོན་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༤ལོར་མཚོ་སྔོན་ཏུ་ལན་དུ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ནས་བཏབ།ཆོས་རྒྱུད་དགེ་ལུགས་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག