ནང་དོན་གསར་བ།

༄༅། །མཚོ་བྱང་མདོ་ལ་(ཆི་ལེན་)རྫོང་གི་དགོན་སྡེ།

ཨ་རིག་དགོན་༡༧པའི་ནང་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ནི་དུས་རབས་མདོ་ལ་རྫོང་དུ་ཨ་རིག་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ།ཆོས་རྒྱུད་དགེ་ལུགས་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག

༄༅། །མཚོ་བྱང་རྐང་ཚ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ།

རྐང་ཚ་དགོན་ཆེན་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༥ལོར་རྐང་ཚའི་དཀོན་ལོ་ཚོ་བར་དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཕྱག་བཏབ།ཆོས་རྒྱུད་དགེ་ལུགས་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག